தமிழ் சினிமா புதிர் (Tamil For Pc – Latest Version For Windows- Free Download

0.5

  • Payment
If you are an android user, then you must be familiar with தமிழ் சினிமா புதிர் (Tamil Cinema Puzzle) app . Now, this தமிழ் சினிமா புதிர் (Tamil Cinema Puzzle) app can easily be used on PC also. You must be thinking, is it safe to use the தமிழ் சினிமா புதிர் (Tamil Cinema Puzzle) on your PC? Is the தமிழ் சினிமா புதிர் (Tamil Cinema Puzzle) app will run smoothly like android? The good news is, by installing the தமிழ் சினிமா புதிர் (Tamil Cinema Puzzle)for your windows you will get the same facilities as before. In this article, you will find the installation process of தமிழ் சினிமா புதிர் (Tamil Cinema Puzzle)app on PC.தமிழ் சினிமா புதிர் - தமிழ்ப்பட நடிகர்கள் நடித்த தமிழ் படங்களின்
Download APK
4.8/5 Votes: 24
Developer
Nilatech
Updated
June 24, 2020
Size
29M
Version
0.5
Requirements
4.4 and up
Get it on
Google Play

Report this app

Description

தமிழ் சினிமா புதிர் – தமிழ்ப்பட நடிகர்கள் நடித்த தமிழ் படங்களின்
பெயர்களை கண்டுபிடிக்கும் சுவாரசியம் மிகுந்த ஒரு பொழுதுபோக்கு
விளையாட்டு. இவ்விளையாட்டில் பல தமிழ்ப்பட நடிகர்களின் படங்கள்
அடங்கிய ஒரு பட்டியல் இருக்கும். இப்பட்டியலிலிருந்து உங்களுக்கு
விருப்பமான நடிகரின் படத்தை தேர்வு செய்து விளையாடலாம்.
நடிகர்கள் அனைவருக்கும் அவர்கள் நடித்த படங்களுக்கு ஏற்றவாறு
நிலைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் எந்த நிலையை
வேண்டுமானாலும் உங்களுக்கு ஏற்றவாறு முதலில் தேர்வு செய்து
விளையாடலாம்.
நிலையை தேர்வு செய்த பின்னர் திரையில் தோன்றும் கட்டங்களின்
உள்ளே நீங்கள் தேர்வு செய்த நடிகர் நடித்த பத்து தமிழ் படங்களின்
பெயர்கள் ஒளிந்திருக்கும். கட்டங்களில் உள்ள எழுத்துக்களை மேலிருந்து
கீழ் , கீழிருந்து மேல் , இடமிருந்து வலம், வலமிருந்து இடம் மற்றும்
மூலைவிட்டங்களில் நகர்த்தி படங்களின் பெயர்களை கண்டுபிடிக்கலாம்.
உதவிக்கு திரையின் அடியில் இருக்கும் சிவப்பு நிற பொத்தானை (உதவி)
பயன்படுத்தலாம். இந்த உதவி பொத்தானை தேர்வு செய்த உடன் வரும்
விளம்பர காணொளியை முழுவதும் கண்டவுடன் படத்தின் பெயர்
திரையில் தோன்றும்.
கண்டுபிடித்த நிலைகளை மீண்டும் விளையாட நிலைகளின் திரையின்
கீழ் தோன்றும் சிவப்பு நிற பொத்தானை (அழி) தேர்வு செய்து
தகவல்களை அழிக்கலாம்.

How to get தமிழ் சினிமா புதிர் (Tamil Cinema Puzzle)App on PC With an Emulator

By following some simple steps, you can easily download the தமிழ் சினிமா புதிர் (Tamil Cinema Puzzle) app on your PC. So, let’s see the steps you will follow.

How to download & Install App for Your PC

Step 1: First download the Nox Player/ MEmu/ Bluestacks from its official website.

Step 2: Open the google play store and log in with an email.

Step 3: Now write the name தமிழ் சினிமா புதிர் (Tamil Cinema Puzzle) on the search bar and press Enter

Step 4: The தமிழ் சினிமா புதிர் (Tamil Cinema Puzzle) app will be on your screen. Click install and wait.

Step 5: After sometime தமிழ் சினிமா புதிர் (Tamil Cinema Puzzle) app will be installed on your PC.

That is how you can easily get your desired தமிழ் சினிமா புதிர் (Tamil Cinema Puzzle) app on PC.

What's new

TamilCinemaPuthir - Help Button updated Read more Collapse

Images

Download links

Leave a Reply

Your email address will not be published.